Jernhusen


Jernhusen utvecklar fastigheter längs järnvägen för att aktivt bidra till att fler väljer hållbara resor och transporter. Företaget är helägt av svenska staten och äger runt 250 fastigheter till ett värde av cirka 10 miljarder kronor. År 2011 omsatte bolaget en miljard kronor. Idag är vi drygt 250 medarbetare och vill ha fler med på resan mot en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare Sverige.

Aktuella tjänster:

2015-04-07 | Fastighetsutvecklare